RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct în Cont sau prin posta utilizand datele de Contact si prin e-mail la adresa: office@multicomgroup.ro.

De asemenea, clientul poate utiliza modelul formularului de retragere furnizat la livrarea comenzii, dar acest lucru nu este obligatoriu. Formularul poate fi completat si trimis electronic direct pe site-ul nostru sau il puteti trimite prin Posta Romana sau scana si trimite la adresa de e-mail: office@multicomgroup.ro.

Perioada de retragere din Contractul la Distanţă este de 14 zile şi începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Client/Utilizator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât Curierul, iar în cazul unui Contract la Distanţă care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, de la intrarea în posesie a ultimului Produs lot sau parte.

Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, prețul plătit pentru Produs/Produse, mai puțin costurile de livrare / retur ale Produsului /Produselor, acestea fiind în sarcina exclusivă a Clientului/Utilizatorului. În situaţia în care Comanda conţine mai multe Produse, dar Clientul/Utilizatorul nu returnează decât unul, Multicom nu îi va rambursa acestuia decât prețul Produsului returnat.

Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului. Pentru claritate, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului, care variază între 10% şi 60% din valoarea iniţială a Produsului, după caz.

Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:
– pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
– pentru Comenzile achitate în regim ramburs/cu numerar în magazinele Vânzătorului, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de

Client/Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON. În situaţia în care Comanda este achitată cu cardul Revolut, rambursarea sumei în discuţie se face în contul de card respectiv.
Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia, la Magazinul Vânzătorului situat în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj, în caz contrar Societatea rezervându-şi dreptul de a amâna rambursarea contravalorii Produsului până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator: produse de nutriţie, produse cosmetice, produse de lenjerie, produse electronice care au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală (din motive de igienă, acestea se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate prin înlocuirea elementelor ce au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală).

Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
– furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
– furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 14 (patrusprezece) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
– contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
– furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

POLITICA DE RETUR multicomgroup.ro

Multicom acceptă doar returul trimis prin curier, nu și cele prin poștă. Costurile de transport vor fi acoperite de Clienți / Utilizatori, excepție făcând situațiile în care s-a efectuat o greșeală în cadrul procesului inițial de livrare a comenzii. Solicitarea curierului se face de către Client / Utilizator, excepție făcând comenzile ce prezintă eventuale erori de expediere (în acest caz, vă rugăm să ne contactați telefonic sau prin e-mail pantru a semnala eroarea).

Produsele se pot returna de către Client / Utilizator prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la Magazinul Vânzătorului, situat în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj.

Clienții/Utilizatorii trebuie să notifice intenția lor de a se retrage din Contractul la Distanţă, în termen de 14 zile de la primirea comenzii, cu excepția unor prevederi exprese contrare menționate în Termeni și Condiții pentru anumite categorii de Produse, după caz.

În magazinele Multicom returul produselor comandate online se poate efectua gratuit, în termen de 14 zile de la primirea comenzii, cu respectarea condițiilor de retur.

Modalități și Termene de Returnare a Produselor

Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice Multicomgroup.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate, fie prin e-mail la adresa office@multicomgroup.ro, fie prin intermediul facilităţii de retururi on-line ce se găseşte în contul de Client, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, Multicomgroup.ro poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate Multicomgroup.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:
– data expedierii coletului;
– numărul Comenzii;
– suma de returnat;
– adresa de unde Curierul urmează să preia coletul de retur;
– datele contului bancar.
La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a Clientului/Utilizatorului, Multicom efectuează o solicitare la Curier și îl trimite la adresa indicată de către Client/Utilizator, în vederea ridicării coletului ce urmează a fi returnat.
Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate intră în responsabilitatea Clientului / Utilizatorului, acestea nefiind asumate de către Multicomgroup.ro.

Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, cabluri de alimentare, etc.).

Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul Marketing).

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Multicomgroup.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea următoarelor produse:
– susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator (i.e. produsele din categoriile Cosmetice și Îngrijire personală);
– care, după livrare, potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
– care nu au pulverizator, din categoria Parfumuri;
– de uz alimentar;
– care au fost puse în manoperă / instalate.

Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat. Condițiile Campaniilor Promoționale efectuate de către Multicomgroup.ro sunt prezentate ca atare pe site-ul Multicomgroup.ro. În ipoteza în care Produsul cadou nu este returnat, valoarea returului va fi diminuată în mod corespunzător cu valoarea produsului cadou.

Situații particulare

Categoria „Produse pentru copii”
Aceste produse se returnează de regulă în ambalajele originale sigilate, inclusiv în cazul în care au fost livrate cu piese lipsă ori prezintă defecte evidente de fabricație.
Dacă au fost desfăcute, pachetele returnate trebuie să conțină, în mod obligatoriu, toate piesele, altfel nu este îndeplinită condiția rambursării către Client/Utilizator a Prețului plătit pentru achiziționarea Produselor.

Categoria „Îmbrăcăminte”
Mănuşile și ciorapii nu pot fi returnate.

Categoria „Cosmetice”
Produsele de îngrijire personală nu vor fi acceptate la retur, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
Categoria „Parfumuri / Deodorante”
Parfumurile / Deodorantele se pot returna în termenul de 14 zile de la primirea Produselor de către Client/Utilizator, doar dacă au pulverizator.

Categoria „Ochelari de protecțiee”
Ochelarii de protecție trebuie sa fie returnați intacți, fără să prezinte zgârieturi pe lentilă şi rame sau alte semne de uzură. De asemenea, returul se face în etuiul original, care este parte a produsului.

Categoria „Electronice”
Clientul/Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 14 zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului sau au fost ridicate din punctul de lucru al Multicom în care Clientul/Utilizatorul a solicitat să fie efectuată livrarea.

În acest sens, Clientul/Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită Multicomgroup.ro cel târziu în a 14-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier sau a ridicării Produsului din magazinul în care Clientul/Utilizatorul a solicitat ca acesta să îi fie livrat. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea nici un efect juridic.
Toate produsele pe care Clientul/Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.

Multicomgroup.ro nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:
– au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;
– au fost puse în manoperă / instalate;
– au ambalajul deteriorat sau incomplet;
– au urme de uzură sau folosire excesivă;
– au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;
– nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;
– Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme;
– îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

Condiții specifice în funcție de tipul Produsului electronic
TV, Audio& Foto, Electronice Auto

Clientul/Utilizatorul nu poate returna niciunul dintre aceste Produse în situația în care, ulterior livrării, a dezinstalat sistemele de operare sau alte programe cu care aceste Produse i-au fost livrate.

Electrocasnice, Climatizare și Boilere
Multicom recomandă Clientului/Utilizatorul ca Produsele din această categorie să fie returnate sigilate. În cazul în care respectivele Produse au fost desigilate, acestea vor putea fi returnate doar dacă nu au fost instalate/montate sau folosite.

Retur DOA (Dead on arrival)
În eventualitatea în care Produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii evidente de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un Produs funcțional, cu condiția notificării în scris de către Client/Utilizator a Multicom sau prin apel telefonic la Departamentul Marketing în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea Produsului.

Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate
Pentru retururile acceptate integral de către Multicomgroup.ro, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Multicomgroup.ro este informat de către Client/Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate, mai puțin costurile de livrare / retur ale Produsului /Produselor, acestea fiind în sarcina exclusivă a Clientului/Utilizatorului.

Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:
– pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
– pentru Comenzile achitate prin ramburs, prin virament bancar.