GARANŢIA PRODUSELOR
Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în Multicomgroup.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.
Produsele afișate în cadrul Multicomgroup.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.

Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:
– Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la Multicomgroup.ro;
– Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;
– Clientul/Utilizatorul a păstrat certificatul de garanție şi documentul fiscal (i.e. factură sau bon fiscal) care atestă achiziționarea Produsului. Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe certificatul de garanție, care însoțește Produsul livrat.

Cauze de pierdere a garanției:
– avarii/deteriorări mecanice ale Produsului, expunere excesivă la radiații solare a Produsului sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;
– defectarea Produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;
– deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;
– inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
– distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia;
– punerea în manoperă / instalarea produsului.

Multicom nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților / Utilizatorilor.

Reclamaţii cu privire la Produse
Imaginile Produselor din Multicomgroup.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).
Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:
– Corespund descrierii făcute de Vânzator în Multicomgroup.ro;
– Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
– Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Clientului/Utilizatorului, sub forma unui voucher.
Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la adresa din Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj, fie prin email, la adresa office@multicomgroup.ro.
Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă trimiterea Produsului la magazinul Multicom situat în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj, în vederea examinării acestuia.

De asemenea, Multicom recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.
Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.

În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:
– dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa.
Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;
– dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.

Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului prin intermediul Departamentului Marketing, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.
În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.

Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.
Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Client/Utilizator în termen de doi ani de la data livrării Produsului sau înainte de data de expirare menţionată pe ambalajul Produsului. Cererea de îndepărtare a defectului Produsului sau de schimb al acestuia cu alt Produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.
Clientul/Utilizatorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a Produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o, dar nu mai târziu de doi ani de la data încheierii Contractului la Distanţă.