Siguranta datelor dumneavoastra este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam in mod serios orice aspect privind protectia datelor dumneavoastra.

Ce este GDPR?
Incepand cu aceasta data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

De ce-mi sunt prelucrate datele?
Avand in vedere necesitatea conformarii cu dispozitiile GDPR, precum si faptul ca suntem responsabili cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal care se regasesc in baza noastra de date, va informam ca acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu dumneavoastra.

Categorii de date cu caracter personal vizate

Definitii:
date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind opersoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Datele cu caracter personal prelucrate de MULTICOM SRL se refera la datele persoanelor fizice in calitate de client, cumparator, reprezentant legal al persoanelor juridice cu care MULTICOM SRL are relatii contractuale si pot fi, in functie de situatie: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de corespondenţă, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, date legate de facturare, etc.

Titularul prelucrarii datelor cu caracter personal
S.C. MULTICOM S.R.L., cu sediul social în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj, cod postal 450090, telefon 0260.606.122, fax 0260.615.580, email: office@multicomgroup.ro;

Care sunt drepturile mele?
– dreptul de acces la datele personale care va privesc;
– dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor dumneavoastra personale, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete;
– dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite situatii (de exemplu cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate);
– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite imprejurari (de exemplu atunci cand contestati exactitatea datelor dumneavoastra – pentru perioada care sa ne permita verificarea exactitatii datelor);
– dreptul de va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată;
– dreptul de a va opune prelucrarii, in anumite situatii (de exemplu când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct);
– dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la utilizarea datelor Dumneavoastra personale, va rugam sa ne contactati prin una din urmatoarele variante:
– prin email, la adresa: office@multicomgroup.ro;
– personal sau cu o cerere prin posta la adresa noastra din Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 58/C, județul Sălaj, cod postal 450090.
– telefonic la numarul: 0260.606.122.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către MULTICOM SRL
– Indeplinirea obligatiilor legale;
– Informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului/ istoricul comenzilor, facturarea si expedierea comenzilor/facturilor/corespondentei, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate;
– Incheierea şi executarea contractelor;
– Activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
– Colectarea eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atat pe cale amiabila cat şi prin intermediul acţiunilor în instanţă.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal
– indeplinirea obligatiilor legale;
– încheierea, respectiv executarea contractelor de furnizare produse/servicii etc.;
– consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
– autoritatile legale;
– prestatorii de servicii informatice cu care MULTICOM SRL are relatii contractuale;

MULTICOM SRL se asigura de respectarea de catre partenerii sai contractuali a clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea informatiilor la care au acces.

Durata procesării datelor
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

Măsuri de securitate a datelor
MULTICOM SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Cum ne puteti contacta?
In cazul in care mai aveti neclaritati sau doriti si mai multe informatii suplimentare legate de protectia datelor, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa de e-mail office@multicomgroup.ro si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Nota: MULTICOM se conformeaza tuturor masurilor legislative privind protectia datelor cu caracter personal.